Tietosuojaseloste

TIETOSUOJASELOSTE

Tietosuojaseloste koskee henkilötietojen käsittelyä Suvituuli Meditaatio ja Rentoutuksen:n asiakasrekisterissä

SISÄLLYSLUETTELO

Rekisterinpitäjä

Mitä tietoja käsittelemme?

Missä tarkoituksissa henkilötietojasi käsitellään?

Säilytysaika

Oikeutesi peruuttaa suostumus

Mitä muita oikeuksia sinulla on?

Kuinka käytät oikeuksiasi?

Tietoja henkilötietojen vastaanottajista

Valitusosoitus

Välttämättömät tiedot palveluidemme kannalta

Tieto automaattisesta päätöksenteosta

Tietojen käyttö muihin tarkoituksiin

Tiedot, jotka on hankittu muualta, kuin sinulta

Tietosuojavastaava

Rekisterinpitäjä

Suvituuli Meditaatio ja Rentoutuksen:n

Simonkuja 1 B10

01400 Vantaa

Y-tunnus: 3108624-9

Tämän palvelun osalta voit olla sähköpostilla yhteydessä osoitteeseen info@suvi-tuuli.fi 

Mitä tietoja käsittelemme?

Käsittelemme seuraavia asiakkaan tietoja:

Perustiedot

o Nimi, katuosoite, postinumero, postitoimipaikka ja maa

o Puhelinnumero ja sähköpostiosoite

Asiakkaan tunnistetiedot

o Asiakasnumero

Tilaustiedot

o Tilausnumero

o Toimitusosoite

o Maksutapa

o Ostohistoria

Asiakassuhteen hoitamiseen liittyvät tiedot

o Antamasi suostumukset tai kiellot vastaanottaa markkinointiviestintää sähköpostitse tai matkapuhelimeen

o Tiedot markkinointi- ja asiakaspalvelutoimenpiteistä

o Tiedot asiakas- ja markkinointitutkimuksista

o Tarjouspyynnöt

o Asiakaspalautteet

Verkkoselailutiedot

Missä tarkoituksissa henkilötietojasi käsitellään?

Henkilötietojesi käsittely on tarpeen asiakassuhteiden luomiseksi, ylläpitämiseksi, hoitamiseksi ja kehittämiseksi. Lisäksi käsittelemme tietojasi analysointiin, tilastointiin, markkinointiin, etämyyntiin, asiakas- tai markkinatutkimuksiin sekä erilaisten palvelujen ja tuotteiden tarjoamiseen ja parantamiseen sekä uusien palvelujen kehittämiseen.

Käsittely on tarpeen sopimusvelvoitteidemme täyttämiseksi ja oikeutettujen etujemme toteuttamiseksi. Katsomme, että meillä on asiakassuhteeseen perustuva oikeutettu etu käsitellä meille antamiasi henkilötietoja, jotta voisimme tarjota sinulle haluamasi palvelut, kehittää palveluitamme ja tarjota sinulle palveluita, joista voimme arvioida sinun olevan todennäköisesti kiinnostunut.

Sähköisen suoramarkkinoinnin osalta olet antanut suostumuksen henkilötietojen käsittelyyn.

Säilytysaika

Henkilötietoja säilytetään palveluissamme seuraavasti:

Säilytämme asiakkuuteen liittyviä tietoja sekä palveluiden ostotietoja asiakassuhteen ajan ja kaksi vuotta siitä, kun asiakassuhde on päättynyt. Tietoja käytetään mm. mahdollisten reklamaatioiden selvittelyyn.

Suostumus- ja kieltotietoa markkinointiviestintään säilytämme asiakkaan tahtotilan mukaisesti ja kaksi vuotta suostumuksen peruuttamisesta tai kiellon asettamisesta.

Asiakassuhteen hoitamiseen liittyviä tietoja, kuten asiakaspalautteita, tarjouspyyntöjä ja asiakas- ja markkinointitutkimustietoja säilytämme kolme kuukautta siitä, kun asiakaspalvelutoimenpide päätetty.

Verkkopalvelun käyttäjätunnustietoja sekä verkkoselailutietoa säilytämme kuusi kuukautta.

Oikeutesi peruuttaa suostumus

Kun henkilötietojesi käsittely perustuu antamaasi suostumukseen, voit milloin tahansa peruuttaa suostumuksesi.

Henkilötietojesi käsittely perustuu suostumukseen silloin kun olet antanut luvan sähköiseen suoramarkkinointiin. Voit peruuttaa antamasi suostumuksen ottamalla yhteyttä sähköpostilla osoitteeseen info@suvi-tuuli.fi.

Mitä muita oikeuksia sinulla on?

Tietojen tarkastaminen; Toimitamme sinulle pyynnöstäsi kaikki henkilötiedot, jotka meillä sinusta on.

Tietojen korjaaminen; Voit halutessasi pyytää meitä päivittämään henkilötietosi.

Tietojen poistaminen; Voit pyytää henkilötietosi poistamista rekisteristä. Tietosi poistetaan, jos käsittelylle ei enää ole olemassa laillista perustetta.

Tietojen siirtäminen; Sinulla on oikeus saada meille itse toimittamasi tiedot koneellisesti luettavassa muodossa ja siirtää tiedot järjestelmästä toiseen, kun käsittely perustuu suostumukseen tai sopimukseen ja käsittely tehdään automatisoidusti.

Käsittelyn vastustaminen; Tietyissä tilanteissa sinulla on oikeus vastustaa henkilötietojesi käsittelyä henkilökohtaisiin syihisi vedoten. Tämä oikeus sinulla on olemassa silloin, kun käsittely perustuu oikeutettuun etuun. Voit esimerkiksi vastustaa henkilötietojesi käsittelyä profilointia varten. Voit myös milloin tahansa vastustaa henkilötietojesi käsittelyä suoramarkkinointia varten.

Käsittelyn rajoittaminen; Sinulla voi olla oikeus rajoittaa henkilötietojesi käsittelyä. Kun käsittelyä on rajoitettu, rekisterinpitäjä ei pääsääntöisesti käsittele tietojasi muuten kuin säilyttämällä tiedon. Tämä oikeus sinulla on esimerkiksi, kun kiistät henkilötietojesi paikkansapitävyyden, jos käsittely on lainvastaista tai jos olet vastustanut henkilötietojesi käsittelyä ja odotat vastausta kyseiseen toimenpidepyyntöön.

Kuinka käytät oikeuksiasi?

Voit lähettää meille henkilökohtaisesti allekirjoittamasi pyynnön kirjeitse tämän selosteen alussa mainittuun osoitteeseen. Merkitse kuoreen ”tietosuoja”. Tällaiseen pyyntöön vastaamme kirjeitse. Mikäli vastaus sisältää henkilötietojasi, toimitamme kirjeen henkilökohtaisena kirjattuna kirjeenä. Kirjettä ei voi kuitata vastaanotetuksi kukaan muu, kuin vastaanottajaksi merkitty henkilö. Näin varmistamme kirjeen oikean vastaanottajan ja tietojen luottamuksellisuuden.

Tietoja henkilötietojen vastaanottajista

Suvituuli Meditaatio ja Rentoutus rekisterinpitäjänä käsittelee henkilötietoja itse, mutta saattaa myös käyttää apunaan erilaisia palveluntuottajia. Pyrimme käyttämään parhaita ja luotettavia yhteistyökumppaneita ja vastaamme valitsemiemme palveluntuottajien toiminnasta henkilötietoja käsiteltäessä. Nämä palveluntuottajat voivat vaihdella, mutta niihin kuuluu:

Tietotekniikkapalveluiden tuottajat

Mobiili- ja verkkokauppapalveluiden tuottajat

Logistiikkapalveluiden tuottajat

Eräillä viranomaisilla on lakiin perustuva tiedonsaantioikeus. Näille viranomaisille voimme luovuttaa henkilötietoja. Tällaisia viranomaisia ovat mm. poliisi-, tulli-, rajavartio- ja veroviranomaiset.

Valitusosoitus

Mikäli katsot, että emme käsittele henkilötietojasi EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisesti, voit tehdä valituksen valvontaviranomaiselle. Suomessa kyseinen viranomainen on tietosuojavaltuutettu.

Välttämättömät tiedot palveluidemme kannalta

Jotta voisimme sinulle palveluitamme, on meidän käsiteltävä välttämättömiä henkilötietoja. Tällaisia tietoja ovat mm. nimi ja yhteystiedot.

Suostumus sähköiseen markkinointiin ei ole välttämätön tieto, mutta ilman suostumusta emme voi toimittaa sähköistä ja yleensä kohdennettua suoramarkkinointia.

Emme tee automaattista päätöksentekoa kuten profilointia henkilötietoihin liittyen.

Tietojen käyttö muihin tarkoituksiin

Emme käytä tietoja muihin kuin tässä asiakirjassa ilmoitettuihin tarkoituksiin. Mikäli myöhemmin ilmenee uusia käyttötarpeita, informoimme sinua siitä ja tiedon käsittelyperusteesta. Tarvittaessa pyydämme sinulta suostumuksen henkilötietojen käsittelyyn uusia käyttötarkoituksia varten.

Tiedot, jotka on hankittu muualta kuin sinulta

Emme kerää tietoja rekisteriin muualta kuin sinulta.

Tietosuojavastaava

Voit olla yhteydessä: suvi.pyhajoki@gmail.com, jos asiasi koskee henkilötietojen käsittelyä tai EU:n yleiseen tietosuoja-asetukseen perustuvien oikeuksiesi käyttämistä yrityksemme toiminnoissa.

– – – – – –

Sivuston käyttöehdot

Suvituuli Meditaatio ja Rentoutus -verkkosivuja ylläpitää Suvituuli Meditaatio ja Rentoutus (y-tunnus 3108624-9). Sivuston käyttö on sallittua vain näitä käyttöehtoja noudattaen. Käyttämällä https://suvi-tuuli.mycashflow.fi/-sivuja sitoudut noudattamaan kulloinkin voimassa olevia käyttöehtoja. Koska Suvituuli Meditaatio ja Rentoutus voi muuttaa käyttöehtoja, kehotamme sinua tutustumaan säännöllisesti näihin käyttöehtoihin. Jos et hyväksy käyttöehtoja, kehotamme sinua ystävällisesti pidättäytymään https://suvi-tuuli.mycashflow.fi/-sivuston käytöstä.

Tekijänoikeudet

https://suvi-tuuli.mycashflow.fi/-sivujen sisältö on suojattu tekijänoikeuslain mukaisesti. Suvituuli Meditaatio ja Rentoutus pidättää itsellään kaikki oikeudet sivuihin ja niiden sisältöön, jollei näissä käyttöehdoissa tai sivuilla toisin mainita. Sivujen sisällön tai sen osan kopioiminen, jakelu tai tallentaminen on kiellettyä ilman Suvituuli Meditaatio ja Rentoutuksen etukäteistä kirjallista suostumusta lukuun ottamatta erikseen mainittuja poikkeuksia.

Tekstiä tai kuvia ei saa käyttää kaupallisiin tai hyvien tapojen vastaisiin tarkoituksiin. https://suvi-tuuli.mycashflow.fi/-sivuja saa katsella ja selata sekä tulostaa käyttäjän omaa, henkilökohtaista käyttöä varten. Sivujen sisällön osittainenkin jakeleminen on kiellettyä ilman Suvituuli Meditaatio ja rentoutuksen erillistä kirjallista suostumusta. Sivujen sisältämiin yksittäisiin tiedostoihin (kuten videotallenteet tms.) voi liittyä erillisiä käyttöehtoja, joista on mainittu tiedostojen yhteydessä erikseen.

Vastuuvapaus-

https://suvi-tuuli.mycashflow.... sivut esitetään sitoumuksetta ja “sellaisena kuin ne ovat”. Suvituuli Meditaatio ja Rentoutus ei anna takuuta sivuilla esitettävien tai sitä kautta saavutettavien tietojen oikeellisuudesta tai luotettavuudesta. Suvituuli Meditaatio ja Rentoutus ei takaa -

https://suvi-tuuli.mycashflow.fi/-sivujen keskeytyksetöntä tai virheetöntä toimintaa. Suvituuli Meditaatio ja Rentoutus ei vastaa sivujen saatavuudesta. Suvituuli Meditaatio ja Rentoutus pidättää itselleen oikeuden tehdä sivuille muutoksia.

https://suvi-tuuli.mycashflow.fi/-sivuilta voi olla linkkejä muiden kolmansien osapuolien omistamille tai ylläpitämille sivuille. Tällaisille sivuille siirtyessään käyttäjän on tutustuttava ja hyväksyttävä niiden mahdolliset käyttöehdot ennen käytön aloittamista. Suvituuli Meditaatio ja Rentoutus ei ole mahdollisuuksia vaikuttaa niiden sivujen sisältöön, joihin sen sivuilta on linkkiyhteys ja jotka on tehty tai julkaistu jonkun muun kuin Suvituuli Meditaatio ja Rentoutuksen toimesta eikä Suvituuli Meditaatio ja Rentoutus vastaa niiden sivujen sisällöstä.

Suvituuli Meditaatio ja Rentoutus ei vastaa sivujen ja siellä olevien tietojen käytön välittömästi tai välillisesti aiheuttamista vahingoista, kuten viivästyksestä, tulojen, liikearvon, käyttöoikeuden tai tiedon menetyksestä taikka muusta taloudellisesta menetyksestä. Suvituuli Meditaatio ja Rentoutus ei ole vastuussa https://suvi-tuuli.mycashflow.fi/-sivuilla tarjoamansa palvelun tai sen keskeytymisen aiheuttamista välittömistä tai välillisistä vahingoista, kuten viivästyksestä, tulojen, liikearvon, käyttöoikeuden tai tiedon menetyksestä taikka muusta taloudellisesta menetyksestä. Suvituuli Meditaatio ja Rentoutuksen vastuu on enintään Suomen lain pakottavien säännösten mukainen.

Aineiston lähettäminen Suvituuli Meditaatio ja Rentoutukselle

Lähettämällä aineistoa Suvituuli Meditaatio ja Rentoutuksen palvelimelle esimerkiksi sähköpostitse tai Internet-sivujen välityksellä käyttäjä hyväksyy ja vahvistaa sen, että käyttäjällä on oikeus lähettää aineisto Suvituuli Meditaatio ja Rentoutuksen vapaasti hyödynnettäväksi ilman eri korvausta käyttäjälle tai kolmannelle osapuolelle, aineisto ei ole laitonta, hyvien tapojen vastaista tai muuten julkaistavaksi kelpaamatonta ja että ennen lähettämistä käyttäjä on tehnyt kohtuulliset varotoimet löytääkseen ja poistaakseen aineiston mahdollisesti sisältämät virukset tai muut haitalliset tai tuhoavat ominaisuudet. Suvituuli Meditaatio ja Rentoutuksen ei ole vastuussa sivujensa käyttäjien lähettämän aineiston sisällöstä. Suvituuli Meditaatio ja Rentoutus voi harkintansa mukaan milloin tahansa poistaa käyttäjien lähettämän aineiston sivuiltaan.

– – – – – –

Yksityisyyden suoja

Suvituuli Meditaatio ja Rentoutus noudattaa henkilötietojen käsittelyssä voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.

Evästeet (cookies)

Online-tunnistekäytännöt

Mikä on online-tunniste, esimerkiksi eväste

Mihin käyttötarkoituksiin evästeitä käytetään

Evästeiden hallinnointi ja estäminen

1. Mikä on online-tunniste, esimerkiksi eväste

Online-tunniste on pieni tekstitiedosto, joka tallentuu laitteellesi silloin, kun saavut palveluun. Se sisältää yksilöllisen tunnisteen, jonka avulla käyttäjä voidaan tunnistaa. Online-tunnisteeseen voi tallentua tietoa ennalta määritetyistä toimenpiteistä, kuten tuotteen lisäämisestä ostoskoriin. Laitteellesi lähetetty online-tunniste toimii sinun tunnisteenasi verkkokanavissamme. Tunnisteiden avulla meille välittyy tietoa verkkopalveluidemme tapahtumista. Tunnisteiden avulla pyrimme tarjoamaan sinulle entistä parempia palveluja ja markkinointia.

Online-tunnistetyypit – tallennusajan perusteella

Eväste voidaan tallentaa laitteellesi pysyvästi tai palvelun käytön ajaksi.

Evästeiden avulla sivusto muistaa sinut joko yhden sivustokäynnin ajan (”istuntokohtaisen evästeen” avulla) tai useamman käynnin ajan (”pysyvän evästeen” avulla).

Väliaikainen istuntokohtainen eväste tallennetaan käyttämällesi päätelaitteelle vain siksi aikaa, kun käytät verkkosivua. Eväste poistetaan istunnon päättyessä tai kun selain suljetaan.

Pysyvät evästeet ovat tekstitiedostoja, jotka lähetetään ja tallennetaan tietokoneellesi määrätyksi ajaksi. Niitä ei poisteta, kun suljet selaimen. Pysyviä evästeitä käytetään silloin, kun halutaan tallentaa tunnisteita ja tietoa useamman kuin yhden selausistunnon ajan.

Online-tunnistetyypit – osapuolen perusteella

Online-tunnisteet, kuten evästeet voivat olla palvelun itsensä asettamia (”ensimmäisen osapuolen evästeet”) tai niitä voivat asettaa muut palveluntarjoajan hyväksymät tahot. (”kolmannen osapuolen evästeet”).

Ensimmäisen osapuolen evästeet; Ensimmäisen osapuolen evästeitä asettaa se internetsivusto, jolla parhaillaan olet. Vain kyseinen sivusto pystyy lukemaan näitä evästeitä.

Kolmannen osapuolen evästeet; Kolmannen osapuolen evästeitä asettaa ja käyttää eri taho kuin vierailemasi sivuston omistaja. Vierailemallasi sivustolla voi olla upotettua sisältöä, esimerkiksi YouTube-videoita. Nämä sivustot voivat silloin asettaa päälaitteellesi omia evästeitään.

Palveluntarjoajat kuten Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, Pinterest ja LinkedIn voivat käyttää evästeitä tiedon jakamiseen sosiaalisissa verkostoissa tai käyttäjätilastojen laadintaan. Näistä evästeistä voit lukea lisää kullakin sivustolla.

2. Mihin käyttötarkoituksiin erilaisia online-tunnisteita käytetään

Verkkopalveluissa käytetään erilaisia online-tunnisteita palvelujen toteuttamiseksi ja niiden käytön helpottamiseksi. Online-tunnisteiden avulla voidaan muun muassa analysoida mistä käyttäjät tulevat verkkopalveluihin ja miten verkkopalveluita käytetään. Online-tunnisteita ja niiden avulla kerättäviä tietoja käytetään verkkopalvelun käytettävyyden ja käytön seuraamiseksi ja analysoimiseksi sekä palvelun turvallisuuden parantamiseksi. Tietojen avulla verkkopalveluita voidaan kehittää käyttäjäystävällisemmiksi. Voimme tallentaa tietoa esimerkiksi asiakkaan sivustoilla tehdyistä klikkauksista tai hiiren liikkeistä. Näiden tietojen avulla voidaan parantaa käyttäjien käyttökokemusta ja palvelujen käytettävyyttä.

Evästeet mahdollistavat sivustojen toiminnallisuudet kuten kirjautumisen, ostoskoriominaisuudet ja kieliasetukset ja pitävät huolen siitä, että sivusto näkyy sinulle oikealla kielellä, kirjautumistietosi voidaan muistaa ja tuotteet pysyvät ostoskorissasi, jos jatkat selailua. Ne mahdollistavat myös sivuston kehittämisen ja käyttökokemuksen parantamisen sekä raportoinnin liiketoiminnan päätöksenteon tueksi. Lisäksi evästeet mahdollistavat myös mainonnan kohdentamisen, jotta näkisit mahdollisimman sopivaa, kiinnostavaa ja juuri sinulle mieleistä mainontaa.

Voit halutessasi estää tiedon keräämisen muuttamalla selaimen evästeasetuksia. Eri sosiaalisissa medioissa voit myös hallinnoida millaista mainontaa näet ja voit sen mahdollisesti myös ko. palvelusta estää (esimerkiksi Facebookissa).

3. Hallinnointi ja estäminen

Jos et halua vastaanottaa online-tunnisteita, voit muuttaa Internet-selaimesi asetuksia niin, että saat ilmoituksen aina kun online-tunnisteita ollaan tallentamassa tietokoneellesi. Vaihtoehtoisesti voit rajoittaa online-tunnisteiden käyttöä tai estää käytön kokonaan Internet-selaimesi asetuksista. Tarkemmat tiedot online-tunnisteiden hallinnoinnista löydät selaimen ohjeista. Huomaathan kuitenkin, että jos otat esimerkiksi evästetoiminnallisuuden pois käytöstä, ei palveluntarjoaja silloin takaa kaikkien palvelujen toimivuutta. Evästeet ovat tarpeellisia palvelujen toimivuudelle.

Ostoskorisi on tyhjä

Toimitusehdot

Nämä toimitusehdot ovat voimassa 31.7.2020 alkaen.

Verkkokauppa

Suvituuli Meditaatio ja Rentoutus
Simonkuja 1 B
01400 Vantaa

0445478575
info@suvi-tuuli.fi
suvi-tuuli.fi/
3108624-9

Kauppa myy tuotteita täysi-ikäisille yksityishenkilöille. Tuotteiden hinnat sisältävät arvonlisäveron. Pidätämme oikeuden hintojen ja toimituskulujen muutoksiin.

Tilaaminen

Tuotteet tilataan verkkokaupassa siirtämällä ne ostoskoriin ja maksamalla ostoskorin sisältö PDF laskulla. Kaikki asiakastiedot käsitellään luottamuksellisesti. Tilauksen yhteydessä kysyttyjä yhteystietoja ei käytetä muuhun kuin tilauksen toimitukseen tai siinä ilmenevien epäselvyyksien selvittämiseen, ellei erikseen toisin mainita. Tilatessasi verkkokaupasta sinun edellytetään tutustuneen ja sitoutuneen kulloinkin voimassa oleviin toimitusehtoihin.

Maksaminen ja maksutavat

Maksuvaihtoehtoina toimivat lasku, 

Tilaus- ja maksuvahvistus

Kun olemme vastaanottaneet tilauksesi, lähetämme sinulle välittömästi sähköpostilla tilausvahvistuksen, josta näkyvät tilaustietosi. Tarkasta aina tilausvahvistuksen sisältö. Jos sinulla on kysyttävää, ota heti yhteys suvi.pyhajoki(at)gmail.com. Säästä tilausvahvistus mikäli joudut ottamaan yhteyttä suvi.pyhajoki(at)gmail.com. Asioidessasi asiakaspalvelussa pidä aina mahdollinen asiakasnumerosi ja tilausnumerosi saatavilla. Tarkasta aina, että paketin sisältö täsmää tilausvahvistuksessa olevien tuotteiden kanssa.

Asiakaspalveluumme saat yhteyden seuraavilla tiedoilla:

Sähköposti: info@suvi-tuuli.fi 

Toimitustavat ja -kulut

Tuotteet maksetaan etukäteen ja ne toimitetaan postitse, kun maksusuoritus on saapunut. Maksutapoina PDF lasku, joka toimitetaan tilaajan sähköpostiin.

Toimitusaika

Yleisimmät toimitusaikamme Suomeen vaihtelevat tilauksesta ja toimitustavasta riippuen. Poikkeukset toimitusaika-arvioihin on kerrottu, jos ostoskorissa on varastosta loppuneita tuotteita ja ilmoitamme myös mahdollisista viivästyksistä teille välittömästi tilaamisen jälkeen.

Emme vastaa ylivoimaisen esteen aiheuttamista viivästymisistä tai viivästysten aiheuttamista välillisistä haitoista. Verkkokauppa tiedottaa sivuillaan poikkeavista toimitusajoista.

Tuotteet lähetetään muutaman päivän kuluessa tilauksesta ja maskusuorituksen saapumisesta tilille.
Mikäli olet kirjannut lisätietoja-kohtaan erityisiä toiveita koskien tilaamaasi tuotetta, tilausten toimitus sovitaan erikseen riippuen mahdollisten materiaalitilausten saatavuudesta.

Palautusehdot

Ota sähköpostitse yhteyttä ennen palautusta tarkempien ohjeiden saamiseksi. Tuotteilla on 14 vuorokauden palautusoikeus. Tällöin asiakkaalle hyvitetään tuotteen ostohinta vähennettynä mahdollisella arvon alentumisella, kun palautuksesta on ilmoitettu myyjälle etukäteen. Palautuskuluista vastaa asiakas, ellei tuotteessa ole selvää valmistusvirhettä. Emme lunasta posti-/rahtiennakolla lähetettyjä palautuksia. Lunastamattomista tilauksista tai palautuksista, joita ei ole peruttu, veloitamme postikulujen osuuden.

Reklamaatio

Ota yhteyttä sähköpostitse info@suvi-tuuli.fi. Käsittelemme reklamaatiot pikimmiten.

Ongelmatilanteet

Mikäli tuote on kadonnut tai vioittunut kuljetuksen aikana tai se ei muuten vastaa tilaustasi, tulee sinun ilmoittaa virheestä viimeistään 14 päivän kuluessa kirjallisesti Peruutusoikeus ja palautusehdot -kohdassa mainittuun osoitteeseen tai soittamalla yhteystiedoissa mainittuun puhelinnumeroon. Jos paketti on selvästi vaurioitunut kuljetuksessa, teidän täytyy tehdä välittömästi asiasta reklamaatio valitsemanne toimitustavan kuljetusyhtiölle.